facebook facebook

Aktualności

Implant zęba – co to jest i jak to się robi?

04.12.2020

Implant zęba to tytanowa śrubka, która przejmuje funkcję korzenia zębów. Na śrubce mocuje się elementy podtrzymujące, do których mogą być mocowane mosty protetyczne lub korony zębowe. Implanty zębowe to skuteczna metoda zastępowania utraconych zębów, ponieważ implant zrasta się z kością szczęki, a sam tytan jest materiałem neutralnym biologicznie dla człowieka. Co istotne – na implantach można odbudować pojedynczy ząb, osadzić most, albo dokonać całkowitej rekonstrukcji zgryzu.

Kiedy można wstawić implant zęba?

Procedurę wszczepienia implantów zębowych należy poprzedzić leczeniem stomatologicznym (jeśli to konieczne), a także wykonać pewne niezbędne badania. To lekarz podejmie decyzję o tym, czy w Twoim przypadku można wszczepić implant zęba.

Przed zabiegiem odbywają się konsultacje protetyczne i chirurgiczne, a pacjentowi przedstawia się wszystkie możliwe warianty leczenia. W tym analizuje się zdjęcia RTG zębów, na podstawie których lekarz dentysta ocenia się czy kość spełnia wszystkie kryteria do przeprowadzenia zabiegu implantacji. Następnie lekarz tworzy plan i szacuje czas leczenia. Wtedy też pacjent poznaje cennik leczenia implantologicznego (sprawdź: cennik usług stomatologicznych).

Implanty zębów – jakie są przeciwwskazania wstawienia implantu zęba?

Pomimo iż implanty zębów wymagają zabiegu chirurgicznego, nie ma wielu przeciwskazań dla tej metody leczenia. Ponadto zabieg implantacji jest możliwy nawet gdy w miejscu braków zębowych doszło do zaniku kości. Jest ono zabronione wyłącznie u osób cierpiących na konkretny typu i postaci chorób przewlekłych.

Jakie są etapy leczenia implantologicznego?

  • Konsultacje, badania i przygotowania do zabiegu – na tym etapie określa się plan leczenia, harmonogram wizyt i zabiegów. Może też być konieczne wykonania zabiegów wspomagających, takich jak podniesienie zatoki szczękowej, przeszczepy kostne czy sterowana regeneracja kości z użyciem materiałów kościotwórczych.
  • Zabieg – w tej części lekarz wszczepia implant zęba. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym.
  • Gojenie – na tym etapie następuje proces gojenia się miejsca wszczepu, co trwa od 4 do 6 miesięcy. Wówczas ma miejsce także najważniejszy proces osteointegracji, czyli zrośnięcia się implanty z kością.
  • Odsłonięcie implantu – po tych kilku miesiącach przeprowadzony zostaje zabieg odsłonięcia implantu i założenia śrub gojących. Ten zabieg również przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.
  • Cyfrowy wycisk zębów – wykonuje się skan miejsca szczepu, na podstawie którego protetyk przygotowuje koronę zębową.
  • Mocowanie korony – na implancie mocuje się koronę protetyczną zastępującą naturalny ząb.
  • Wizyty kontrolne – ostatnim etapem są regularne wizyty kontrolne, podczas których lekarz kontroluje jak implant zęba zachowuje się w jamie ustnej pacjenta.

Co robić po wstawieniu implantu zęba?

Po zabiegu wszczepienia implantów należy stosować się ściśle do zaleceń lekarza odnośnie higieny jamy ustnej. Przez kilka pierwszych dni nie można palić, pić alkoholu oraz spożywać gorących i pikantnych dań. Trzeba czyścić delikatnie miejsca wszczepu i unikać gryzienia oraz drażnienia tych okolic językiem.